Prema objavljenom Natječaju (objavio ga je „Centar za poslovnu etiku“ FFRZ – Klasa: 602-04/20-01/241; Urbroj: 522-09-20-1 od 26. listopad 2020..!) za najbolji esej na temu „Umjetna inteligencija, ekonomija i poslovna etika“, nagradu je dobio student 3. godine preddiplomskoga studija na FFRZ Leon  Petrač za tekst pod naslovom „Mogućnosti umjetne inteligencije“. Uz nagradu autor je stekao pravo da svoj referat predstavi na simpoziju Centra, 26. veljače 2021. godine kada će mu nagrda biti uručena.