PUBLIKACIJE

CEP KNJIGE

Nepotizam, sukob interesa i poslovna etika, 2018

 

 1. Ivak Koprek: Uvod
 2. Ivana Đuras: Formalni okvir sukoba interesa
 3. Nedeljka Rogošić: Nepotizam, kronizam i favoritizam te njihove posljedice
 4. Ratka Jurković, Matea Jambarasšić: Kriza liderstva i kroni kapitalizam
 5. Ivan Koprek: Privatno vlasništvo, obiteljsko poslovanje i nepotizam
 6. Anita Calvert: Obitelj u uredu. Je li moguće moralno opravdati nepotizam?
 7. Dajan Topalović: Veza etničkog nepotizma i etničkih sukoba
 8. Maja Žitinski: Zašto je nepotizam neetičan?
 9. Mikolaj Martinjak: Mitologija, gnosticizam i stoički oikeiosis kao temelj nepotizma
 10. Josip Milić: Nepotizam i sustav vrijednosti
 11. Taras Baraščevski: Državni poslovi i rodbinske veze. Neki primjeri nepotizma u Starom zavjetu
 12. Danijel Časni: Incidencija nepotizma u biblijskom kontekstu Starog i Novog zavjeta
 13. Mislav Ilić: Nepotizam i protestantska etika
 14. Ivica Musa: Nepotizam i crkva – nekoliko povijesnih crtica
 15. Tomislav Bunoza: Ekonomsko – poduzetnički vidik nepotizma

IVAN KOPREK. Dobitna postojanost, 2017

 

 1. Predgovor
 2. O čemu je riječ?
 3. Znakovi vremena ili zašto nam je potrebna postojanost?
 4. Pristup poslovnoj etici
 5. Zašto se ekonomija udaljila od etike?
 6. Poslovanje i “homo oeconomicus”
 7. Rad – bitni čimbenik ljudskosti
 8. Etički vidici čovjekove odgovornosti
 9. Ekonomija i pitanje “održivog razvoja”
 10. Što je siromaštvo i u čemu je ono etički problem?
 11. Efektivni altruizam i/ili milosrđe
 12. Što je pravedna plaća?
 13. Korupcija i darivanje
 14. Što treba misliti i reći o sreći?
 15. Etički okvir za razumijevanje igara na sreću
 16. Vrijednosti – okviri zdrave budućnosti
 17. Cijena i vrijednost, postojanost i ljudsko dostojanstvo

Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?, 2016

 

 1. Ivan Koprek: Uvod
 2. Maja Žitinski: Etička dimenzija milosrđa
 3. Barbara Ćuk: Ekonomska svakodnevnica filozofa i milosrđe
 4. Borna Jalšenjak: Definicija čovjeka u poslovnome svijetu
 5. Ivan Koprek: Od konzumeričkog hedonizma do “efektivnog altruizma”. Milosrđe i “djeletvorna nesebičnost” P. Singera
 6. Stipe Buzar: Milosrđe i distributivna pravednost
 7. Anto Mišić: Milosrđe i milostinja
 8. Luciano Moše Prelević: Židovstvo i pojam milosrđa
 9. Lamija Alili: Islam i milosrđe
 10. Silvana Fužinato: “Milosrđe mi je milo, a ne žrtva” (Mt 9,13)
 11. Nediljka Rogošić: Milosrđe i javna služba
 12. Andreja Švigir: Uloga menadžmenta u stvaranju društveno odgovornog gospospodarskog okruženja
 13. Mijo Nikić: Empatija i milosrđe u psihologiji
 14. Zoran Peršec: Doniranje i transplatacija organa te suvremeni ekonomsko-socijalni aspekti
 15. Vladimir Lončarević: Mandalijena pokornica kao literarna paradigma božanskog milosrđa
 16. Natali Hrbud: Benedikt Kotruljević i renesansni pristup odnosu trgovine i religije
 17. Rozalija Bregović- Pračić: Dječiji rad i ljudsko milosrđe
 18. Miroslav Čadek: Milosrđe i solidarnost u misli Ivana Pavla II
 19. Tvrtko Barun, Jelena Fričić: Izbjeglice kao doprinos društvenom i gospodarskom razvoju

Vrline i poslovna etika, 2015

 

 1. Ivan Koprek: Uvod
 2. Maja Žitinski: Zašto su vrline u poslovanju važne?
 3. Stipe Buzar: Vrline i trodijelni pristup poslovnoj etici
 4. Josip Berdica: Obrazovanje za vrline: ili kakvo nam obrazovanje (ne)treba
 5. Ivan Šestak: Aretaički pristup tržištu rada. Jesu li vrline “tražena roba”?
 6. Ivan Koprek: Etika i rad. Je li lijenost mana ili vrlina?
 7. Kristina Polegubić. Cinička etika. Vrline i/ili mane
 8. Željka Maurović – Benko. Socijalno/društveno poduzetništvo i etičko bankarstvo
 9. Josip Milić: Budi se Istok i Zapad
 10. Rozalija Bregović Pračić: Vrline i profit. Kako zaštiti djecu?
 11. Ivan Antunović: Teologalne kreposti: Njihovo pozitivno značenje za izgradnju pozitivnog društva
 12. Niko Bilić: Dokle seže biblijska pravednost? Pravednost kao poslovna vrlina u Svetom pismu
 13. Elvis Ražov: Vrjednovanje lihve i kamata u dokumentima crkvenog učiteljstva

Probudi krepost! Aretaički pristup filozofiji. Zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života, 2014

 

1. Anita Calvert: Predgovorimageedit 3 4951930526
2. Emina Ogrizek: Prof. dr. sc. Ivan Koprek – životopis i bibliografija
3. Iris Tićac, Marija Takač: Dostojanstvo ljudske osobe u misli Ivana Kopreka
4. Nevad Kahteran: Prof. dr. sc. Ivan Koprek – Tražitelj zajedništva u istini (prilog restauraciji etike kreposti)
5. Vani Roščić: Uloga ljepote u otkrivanju vrijednosti i izgradnji ljudske osobe
6. Stjepan Radić: Osjećajnost i moralnost razmatranje ovog odnosa s obzirom na tri smjera: nekoginitivizam, koginitivizam i etika vrlina
7. Damir Mladić: Etički eksperimenti i etika vrline
8. Željko Senković: Aristotelova phronesis
9. Šimo Šokčević: Doprinos etike sposobnosti suvremenoj filozofiji ekonomije
10. Joséf Bremer: Neuroethics: Does decision-making depend on the brain?
11. Josef Quitterer: Gibt es schlafende personen? – Eine auseinandersetzung mit Peter Singer
12. Christian Kanzian: Ontologie und angewandete Ethic – Kristische überlegungen zu Peter Singers begründungen gegen ein allgemeines tötungsverbot von menschen
13. Kelvin Knight: “If may thesis is correct, Kant was right”: Revisiting Kant’s role within Macintyre’s critique of the Enlightenment project
14. Bojan Žalec: The meaning and conditions of forgiveness
15. Winfried Löffler: Vier oder mehr probleme des Übels
16. Dragan Jakovljević: Zur Intoleranz-anschuldigung des Monotheismus. Bemerkungen zu einer fragwürdigen Kritik
17. Ivica Musić: Fundamentalistički ateizam i moral
18. Daniel Miščin: Teodicejsko-etičke implikacije “Marijina apokrifa” u Uvodu “Velikog Inkvizitora” F.M. Dostojevskoga
19. Hans Zollner: Geschichte und Gegenwart der Religionspsychologie – Überischt und Würdigung
20. Dafne Vidanec: 21st century Ethics: Understanding of Taylor’s and Appiah’s moral philosophy key concept with an emphasis of Cosmopolitan with culture
21. Petra Eterović, Borna Jalšenjak, Kristijan Krkač: A short historical overview of business ethics and corporate social responsibility in Croatia

Vrijednost i cijene, 2014

 

 1. Ivan Koprek: Uvod
 2. Mate Babić: Cijena i vrijednost u ekonomskoj teoriji
 3. Stjepan i Marijana Kolednjak: Paradoks vrijednosti
 4. Dafne Vidanec: Problemi suvremene ekonomske prakse u optici etičkih promišljanja
 5. Maja Žitinski: Etički obzor vrijednosti nasuprot vladavini tržišta
 6. Nediljka Rogošić: Vrijednost za novac u ogledalu etičnosti
 7. Anto Pavlović: Ekonomski procesi – njihovi odnosi i “vrednote o kojima se ne pregovara”
 8. Željka Maurović  Benko: Vrijednost i cijena u poimanju Tomaša Sedlačeka
 9. Ivan Koprek: Ima li u govoru o cijeni i vrijednosti mjesta za ljudsko dostojanstvo
 10. Dražen Volk: F. Nietzsche – prorok novih vrijednosti
 11. Anita Calvert: Rasprava o hrabrosti i trenutačnom padu njezine vrijednosti. Aristotel, MacIntyre i Hrvatska
 12. Anto Mišić: Ranokršćanska (pro)cijena materijalnih vrijednosti
 13. Niko Bilić, Tanja Lakić: Cijena neprocjenjivoga (Mt 27,9) 
 14. Karolina Matić: Imaju li danas zajednička dobra svoju vrijednost?
 15. Rozalija Bregović Pračić: Ima li briga za djecu svoju cijenu?
 16. Irena Miličić: Prava cijena društvenih mreža
 17. Emina Ogrizek: Pedagoški značaj govora o vrijednosti i cijeni

Kako preživjeti krizu? Uloga i mjesto poslovne etike u vrijeme krize, 2013

 

 1. Ivan Koprek: Uvod
 2. Stipe Buzar, Kristijan Krkač: Privatni i poslovni moral: Razlikovanje koje gerenrira ekonomske krize
 3. Tomislav Ogrinšak: Kriza i moralna neutralnost
 4. Ivan Koprek, Miroslav Čadek: Zašto se ekonomija udaljila od etike?
 5. Kristija Polegubić: Probuđeni Levijatan – Egoizam i dominacija moći u suvremenoj civilizaciji
 6. Marijana Kolednjak: Kapitalizam s onu stranu krize: Ima li poslovna etika ekonomskog smisla?
 7. Maja Žitinski: Kako etičke vrijednosti mijenjaju poslovanje
 8. Davorka Topić Stipić, Ivana Primorac Bilaver: Iskustvo krize kao moralni korektiv?
 9. Marijo Volarević: Relgijsko-etička i ekonomska kriza u svijetlu socijalnog nauka Crkve
 10. Anto Mišić: “Milanski edikt” 313. godine i krize u ranom kršćanstvu
 11. Niko Bilić, Pero Vidović, Tanja Lakić: Rulje me zločinačke okružile
 12. Jasminka Domaš: Medijska svakodnevnica i izreke Otaca
 13. Damir Mladić: Nada ili strah? Kriza ideje Ujedinjene Europe
 14. Josip Milić: Kako preživjeti krizu?
 15. Mijo Nikić: Kriza kao šansa za uspjeh 

Zaslužuje li radnik pravednu plaću? Etička – religijska – politička promišljanja, 2012.

 

 1. Ivan Koprek:Što je pravedna plaća?
 2. Ivica Mihaljević: Rad kao viša čovjekova dimenzija
 3. Mija Žitniski: Etičko vrednovanje cijene rada
 4. Marijana Kolednjak: Kamo je nestao čovjek?
 5. Dafne Vidanec: “Politika” izrabljivačkog rada – mehanizam ekonomske (pre)moći – teologijsko, filozofijsko i socijalno-etičko promišljanje
 6. Niko Bilić: Velika ili pravedna plaća – svetopismasko vidici
 7. Davorka Topić- Stipić, Ivana Primorac – Bilaver: Nepravedna naknada radniku i njezine posljedice u društvu
 8. Josip Berdica: Pravo na pravednu plaću između pravednosti i deficita zakona
 9. Tihana Tarandek-Galović, Marijan Galović: Pravedna plaća za poljoprivrednika
 10. Anotnija Jergovski, Borna Jalšenjak, Kristijan Krkač: Korporacijska društvena neodgovornost zaposlenika
 11. Josip Milić: kako do pravednije države
 12. Marijo Volarević: Novi feminizam i kulturalna promocija žene majke – radnice
 13. Anita Calvert: Vrline volontera

Siromaštvo i etika. Religijska, etička i praktična promišljanja, 2011.

 

 1. Ivan Koprek: Što je siromaštvo i u čemu je ono etički problem?
 2. Dražen Volk: Analiza mitološke svijesti u modernim društvima na temelju filozofije E. Cassirera
 3. Christian Beck: Život siromašnih- Etički izazovi uspostavljanja uvijeta za dobra život
 4. Rajko Odobaša: Siromaštvo usred obilja
 5. Ante Lauc, Željko Požega: Sinergija ljudskog, fizičkog, financijskog kapitala za autopoietični razvoj Republike Hrvatske
 6. Elia Patricia Pekica Pagon: Globalno etičko povjerenstvo
 7. Josip Milić: Socijalni i etički aspekti siromaštva u BiH i okruženju
 8. Silvija Juranić, Ivan Tomljenović: Siromaštvo i mogućnosti studiranja u Republici Hrvatskoj
 9. Davorka Topić Stipić, Ivna Primorac Bilaver: Simaštvo u BiH: Uzroci i posljedice
 10. Ivan Spajić: Konzumerizam kao čimbenik razvoja siromašnih zemalja
 11. Anita Calvert: Kozmopolitski odgovor na siromaštvo
 12. Emina Ogrizek: Siromaštvo i odgoj za “potrošačku košaricu”
 13. Ivica Miljaević, Vlatka Božičević: Može li siromaštvo biti prednost
 14. Velimir Martinović: Problem globalne pravde kao uzrok siromaštva
 15. Robert Đidara: Egzistencija i dostojanstvo

Recesija i otpuštanja. Gospodarstveni, etički, psihološki i religiozni vidici, 2010.

 

 1. Ivan Koprek: Rad – bitni čimbenik ljudskosti
 2. Lucija Barjašić: Odgovorna socijalna politika u vrijeme krize
 3. Ivan Tomljenović: Apologeti neoliberalnog kapitalizma u medijskom prostoru Republike Hrvatske o odgovornosti za gospodarsku recesiju u nas i o načinu izlaska iz nje
 4. Petar Blta: Etičke dvojbe (ne)otpuštanja djelatnika u svjetlu socijalne neciklike Caritas in veritate i na primjeru tvrtke Reell Precision Manufacturing
 5. Jospip Milić: Recesija i otpuštanja na mikroprostoru i makroprostoru
 6. Anđelko Akrap/Marin Stramota: Nezaposlenost i fertilitet u Hrvatskoj
 7. Rebeka Šimunković: Žene u vrijeme recesije i otpuštanja
 8. Mijo NIkić: Emocije uzrokavane gubitkom posla
 9. Marina Jurčić: Gubitak posla- stres- imunost organizma
 10. Luka Maršić, Križo Katanić, Davor Moravek: Gubitak posla i mentalne bolesti
 11. Jaminka Domaš: Židovska etika, buiness i recesija
 12. Ratka Jurković: Promišljanja o recesiji i otkazima iz perspektive budizma

Dugovanje, Mobbing, 2009.

 

 1. Ivan Koprek: Dugovanja, oprost dugovca, osobna zaduženost i etika
 2. Nediljka Rogošić: Dugovanje kao etičko pitanje
 3. Mijo Nikić: Psihologija dugovanja
 4. Anita (Bošnjak) Calvert: Nematerijalno dugovanje
 5. Christian Beck: Osobna zaduženost i socijalna etika
 6. Josip Milić: Zaduživanje – za jedne bogaćenje, za druge siromašenje
 7. Dražen Glavaš: Integritet donosi profit: Poslovna etika kao izazov ili iluzija!?
 8. Jure Krišto: Živjeti duhovno u nesmiljenu poslovnome svijetu
 9. Ivan Koprek: Mobbing i poslovna etika
 10. Marina Jurčić: Epidemiologija stresa i psihosomatske bolesti
 11. Mijo Nikić: Psihološko-duhovni vidik mobbinga
 12. Tatjana Haller: Veliki Brat nas vjerojatno ne prati, ali Veliki poslodavac to čini
 13. Josip Milić: Mobbing u BIH
 14. Christian Beck: Mobbing kao socijalno etički problem aktualne poslovne etike

Korupcija. Religijska – etička – praktična promišljanja, 2008

 

 1. Domagoj Malović: Kršćanski pogled na korupciju
 2. Anita (Bošnjak) Calvert: Starožidovska misao o podmićivanju i korupciji
 3. Mevludi Arslani: Islam o mitu i korupciji
 4. Verica Akrap: Pregled mogućeg sadržaja za spriječavanje korupcije u javnom sektoru
 5. Josip Milić: Korpcija u BiH
 6. Emina Ogrizek: Prijavljivanje korupcije
 7. Ivan Koprek: U kakvoj su vezi korupcija i darivanje
 8. Ivan Koprek i Nediljka Rogošić:Poslovna etika u Republici Hrvatskoj – rezultati istraživanja

 

Poslovna etika i duhovnost, 2007

 

 1. Vlado Markovac: Etički kodeks i ponašanje u poslovanju
 2. Teodora Živković: Temelj poslovne etike kroz osobni razvoj
 3. Ivan Koprek: Poslovna etika i isusovačka duhovnost
 4. Dubravko Štimac: Poslovna etika odnos prema organizaciji
 5. Nikola Stanković: Duhovna sloboda i posao
 6. Michael Parnham: If salt has lost its savour
 7. Tanja Klišanin: Etika i globalizacija
 8. Kristijan Krkač: Kultura i europska poslovna etika
 9. Josip Milić: Duhovnost u poslovanju na području BIH
 10. Mirko Vid Mlakar: Naznake o poštenim medijima
 11. Nediljka Rogošić: Duhovnost i poslovna etika u djelima P. Tillicha
 12. Ana Lukačić: Etika i ekonomija u djelima A. Smitha
 13. Jelena Debeljak: Osnovni problemi poslovne etike
 14. Anita (Bošnjak) Calvert, Emina Ogrizek: Razdvajanja i prožimanja filozofije i primijenjenih znanosti u okviru poslovne etike tolerancije

 

Religije i novac, 2005

 

 1. Ivan Koprek: “Homo oeconomicus” ili “homo religiosus” religije i novac
 2. Filip Grgić: Aristotelovski i stoički pristup novcu
 3. Ivica Musa: Novac u antici i srednjem vijeku
 4. Franjo Vidović: “Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu”
 5. Anto Mišić: Ranokršćanski odnos prema novcu
 6. Ševko Omerbašić: Islam i novac
 7. Johan Langan: Religija, novc, liberalizam i katolička socijalna misao
 8. Mate Babić: Novac u Bibliji
 9. Justin D. Kagin: Bankarstvo, krediti i biblijska etika
 10. Andrea Pavlović: Elektronički novac
 11. Kristijan Krkač: Religije i ekonomija kao kuturne prakse
 12. Mijo Nikić: Novac kao opsesija – psihologija novca
 13. Nikola Stanković: Novac i teodicijski problem
 14. Ladislav Nemet: Kapitalizam – religija 21. stoljeća
 15. Ivan Šaško: Novac i kršćanski obred: proturječje isplativog i milosnog
 16. Krešimir Cerovac: Kršćanin, novac, moral i socijalna odgovornost
 17. Josip Jelenić: Lihva i kamate prema kršćanskoj predaji
 18. Ivan Markešić: Relgijske zajednice kao gospodarska poduzeća
 19. Verica Akrap: Mogućnost spriječavanja korupcije u javnom sektoru Republike Hrvatske

 

KONTAKTIRAJTE NAS

CENTAR ZA POSLOVNU ETIKU

Jordanovac 110,

10 000 ZAGREB