O NAMA

TKO SMO ?

Centar za poslovnu etiku (CEP) nalazi se u prostorijama Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Centar za poslovnu etiku (CEP) s radom je započeo potkraj 2004. godine i od tada gradi ugled jake znanstvene organizacije koja se zauzima za unaprjeđenje poslovne etike kao znanstvene discipline i primjenu etičkih načela u svakodnevnom poslovnom i osobnom životu. Članovi Centra su profesori, doktori i magistri filozofskih i ekonomskih znanosti, studenti dodiplomskog i poslijediplomskog studija u Hrvatskoj i inzozemstvu, te sve osobe zainteresirane za zajednički rad u Centru.

Centar za poslovnu etiku je osnovan s ciljem promicanja primjene etičkih načela, pomoći pri rješavanju etičkih dvojbi, stručnog i znanstvenog usavršavanja članova, te znanstvenog doprinosa na području etike kao znanstvene discipline.

U svom djelovanju Centar za poslovnu etiku zalaže se za najvišu razinu profesionalnog djelovanja, a sve to poradi primjene i prihvaćanja etičkih načela u životu i radu. Centar želi pomoći u rješavanju moralnih dvojbi svake pojedine osobe koja zatraži njegovu pomoć. Mi, članovi Centra, govorimo da naš Centar želi biti mjesto na koje se svatko može obratiti s povjerenjem, mjesto gdje može potražiti savjet u dilemi kako riješiti etičke dvojbe, kako odrediti i primijeniti etička načela u konkretnom životu. Napokon, Centar želi pomoći pravnim i fizičkim osobama u stvaranju internih načela profesionalne etike kako bi zaposlenici imali jasna pravila poslovnoga ponašanja, a sve radi smanjenja nezakonitih radnji i stvaranja boljega radnog okruženja.

U tom smislu Centar organizira simpozije i konferencije na kojima želi okupiti ljude koji će o nekom problemu razmišljati iz perspektive osobnog, profesionalnog, filozofskog, raznih religija i kršćanskog morala, etike i duhovnosti.

“Treba nam etika vrijednosti u kojoj je na prvom mjestu čovjekovo, ljudsko dostojanstvo. Istinski etički izazov nije nužno na “pravilnom” (regulativnom) razrješenju sivih zona gospodarske svakodnevice, i međuljudskih odnosa nego u oživljavanju i bdijenju na trajnoj svijesti o vrijednosti i dostojanstvu ljudske osobe.”

prof. dr. sc. Ivan Koprek

KONTAKTIRAJTE NAS

CENTAR ZA POSLOVNU ETIKU

Jordanovac 110,

10 000 ZAGREB