Ivan Koprek (ur.), Migracije, ekonomija i poslovna etika, Zagreb 2020, 250 stranica. (15. knjiga u nizu biblioteke MUNUS), nakladnik FTI.

U okviru „Centar za poslovnu etiku“ FFRZ izašao je Zbornik sa znanstvenoga i interdisciplinarnoga skupa pod nazivom „Migracije, ekonomija i poslovna etika“ održanog u veljači ove godine. Migracija stanovništva je u današnjem globaliziranom svijetu normalna pojava. Putovati i seliti se danas je puno normalnije nego ikada prije. Prostorna pokretljivost stanovništva koja se posebno intenzivira razvitkom tržišta, komunikacija i bržim informacijskim tokovima danas je jedna od središnjih kategorija društvenih promjena. Ipak, danas fenomen migracija (u „migrantskoj krizi“) postavlja pred nove i stare izazove. Naime, spomenuti je fenomen često vezan na nepravdu, izrabljivanje, povređivanje ljudskih prava, trgovinu ljudima… „Izbjeglička kriza” u Europi, odnosno pitanje migranata, postalo je na osobit način tema od društvene, političke, ekonomske i etičke važnosti, koja još uvijek izaziva podjele u društvu između onih koji vjeruju u solidarnost radi stvaranja prostora društvenoga i građanskoga suživota s jedne strane i onih koji migracije shvaćaju kao vrstu invazije i prijetnju društvenoj, kulturnoj i vjerskoj koheziji jedne nacije. Spomenutim problemima i temama autori članaka skupljenih u Zbornik nastoje se približiti objektivno i kroz interdisciplinarni pristup.